روزشمار انقلاب- 19 بهمن

کاشانه مهر

انقلاب اسلامی ایران، متولد لحظه ها است. تلاش داریم تا 22 بهمن ماه روزشماری از رویدادهای انقلاب اسلامی در بهمن 1357 در شهر شیراز را منتشر کنیم . 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۹ بهمن ۱۳۹۶