ترانه شیرازی با صدای بشیر علیزاده

شمعدونی

بشیر علیزاده و اجرای ترانه ی شیرازی در برنامه ماه بهمن

برنامه شمعدونی
۱۹ بهمن ۱۳۹۶