دست آورد های عمرانی انقلاب

دست آوردها

گفتگو با جناب آقای مهندس صمد رجا شهردار اسبق شیراز در رابطه با دست آورد های عمرانی انقلاب اسلامی در شیراز

دست آوردهای انقلاب اسلامی ایران
۱۹ بهمن ۱۳۹۶