سوییچ هوشمند

گپ

گفتگو با نخبه مسعود تمدن و بنیانگذار موسسه دانش بنیان و تولید سویچ خودکار و سوییچ موبایلی

ويژه برنامه ( گپ ) ساعت ٢٢ از شبكه فارس
۲۱ بهمن ۱۳۹۶