من یه ستاره ام

گپ

گفتگو با آقای فرشاد زارع ،مخترع و مقام اول جشنواره خوارزمی در برنامه گپ

ويژه برنامه ( گپ ) ساعت ٢٢ از شبكه فارس
۲۱ بهمن ۱۳۹۶