ترانه همدلی مجید اخشابی

خوشا شیراز

ترانه همدلی با صدای مجید اخشابی در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ بهمن ۱۳۹۶