ترانه لری ای وطنم

ویژه دهه فجر

ترانه با لهجه لری در ویژه برنامه فارس تماشایی

دهه فجر
۲۲ بهمن ۱۳۹۶