سرود نوجوانان فارس

برنامه های ویژه دهه فجر

سرود 1300 نفری دانش آموزان شیراز در راهپیمایی 22 بهمن 1396 

دهه فجر
۲۲ بهمن ۱۳۹۶