دهشیب

هم ولایتی

هم ولایتی اینبار به سراغ روستای دهشیب در حومه کوار در استان فارس رفته است.دهشیب  از سرسبزترین مناطق کوار و  استان فارس است

هم ولایتی
۲۳ بهمن ۱۳۹۶