شیرینی پسته ای

کاشانه مهر

مواد لازم:

آرد

رنگ خوراکی سبز

پودر پسته

زرده تخم مرغ

شیر عسل

روغن

پودر قند

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۳ بهمن ۱۳۹۶