سرود وطنم پاره ی تنم گروه ناشنوایان

شمعدونی

اجرای وطنم پاره ی تنم با اجرای گروه سرود ناشنوایان در ویژه برنامه ماه بهمن

برنامه شمعدونی
۲۳ بهمن ۱۳۹۶