اختلالات بینایی

سلامت باشید

گفتگو با خانم دکتر اقتداری متخصص چشم و استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با اختلالات بینایی در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۴ بهمن ۱۳۹۶