رانندگان کوچک قسمت دوازدهم

رانندگان کوچک

بچه هاي دوچرخه سوار دو محله گلستان وصدرای شیراز در يک سالن ورزشي مجهز به مسابقه دوچرخه سواري و ماشين سواري برقی با هم مسابقه مي دهند. پس از مدتي توانایی ماشين ها آن‌ها  را راضي نمي کند. تیم محله صدرا ماشین های جديدي مي خرند ولي تیم محله گلستان با جمع آوري اطلاعات از منابع مختلف خودشان به طراحي و ساخت ماشين هاي برقي دست ساز اقدام مي کنند. در اين راه تجربيات زيادي کسب کرده و اقدام به ساخت هواپيماي مدل و روبات هاي مختلف هم مي کنند.

انیمیشن رانندگان کوچک
۳ آذر ۱۳۹۵