اولین کارگاه فرهنگ و هنر برای دانش آموزان

شمعدونی

ساخت اولین کارگاه فرهنگ و هنر با تلاش فریدون امیری برای دانش آموزان قطع راهنمایی و متوسطه

برنامه شمعدونی
۲۵ بهمن ۱۳۹۶