نگاه روز-آستان احمدی و محمدی

نگاه روز

گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین سلاحی معاون فرهنگی و خدمات زائرین استان فارس در مورد فعالیت های آستان احمدی و محمدی

بررسی رویداد های سطح استان فارس
۳۰ بهمن ۱۳۹۶