قسمت اول گفتگوی حسین میری در برنامه خوشاشیراز

خوشا شیراز

انتقاد حسین میری از روند رو به نزول آهنگسازی و خوانندگی در ایران

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ اسفند ۱۳۹۶