ترانه ی بهار با صدای حسین میری

خوشا شیراز

ترانه ی بهار با حال و هوای عیدانه در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ اسفند ۱۳۹۶