دکتر صلاحی متخصص و فوق تخصص پیوند کبد و کلیه

خوشا شیراز

گفتگوی دکتر صلاحی متخصص و فوق تخصص پیوند کبد و کلیه در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ اسفند ۱۳۹۶