آیتم تولد ستارگان در خوشاشیراز

خوشا شیراز

تبریک تولد ستارگان در برنامه خوشاشیراز هر هفته به یک هنرمند در این آیتم تولدش را تبریک می گوییم

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ اسفند ۱۳۹۶