آیتم تولد ستارگان در خوشاشیراز

خوشا شیراز

تبریک تولد ستارگان در برنامه خوشاشیراز هر هفته به یک هنرمند در این آیتم تولدش را تبریک می گوییم

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ اسفند ۱۳۹۶