هفته آگاهی از مغز و نخاع

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر فرخی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شیراز و فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب و دکتر صالحی دکتری علوم اعصاب در رابطه با هفته سلامت مغز و اعصاب 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۸ اسفند ۱۳۹۶