مزه ها در طب سنتی

کاشانه مهر

گفتگو با خانم دکتر مصفا متخصص طب سنتی در رابطه با استراحت و حرکت در طب سنتی

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۹ اسفند ۱۳۹۶