پشت صحنه خودمونی

خودمونی

پشت صحنه طنز خودمونی

تهیه شده در صدا و سیمای مرکز فارس

طنز "خودمونی" جمعه ها
۱۲ اسفند ۱۳۹۶