بوی بد دهان

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر شاهوران متخصص تغذیه در مورد علل و درمان بوی بد دهان 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۲ اسفند ۱۳۹۶