نوسانات بازار طلا

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر برزیگر کارشناس بورس در رابطه با نوسانات بازار طلا

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۵ اسفند ۱۳۹۶