آیتم دور قسمت دوم

خوشا شیراز

آیتم دور قسمت دوم و مصاحبه با گردشگران خارجی در شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۵ اسفند ۱۳۹۶