قدیمی ترین کاسب بازار وکیل قسمت اول

شمعدونی

گفتگوی آقای ناصح از کسبه ی قدیمی بازار وکیل و رئیس اتحادیه ی صنف پارچه فروشان در برنامه شمعدونی قسمت اول

برنامه شمعدونی
۱۶ اسفند ۱۳۹۶