عفونت سینوسی

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر کبود خانی متخصص گوش و حلق و بینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با عفونت های سینوسی و راهکار های درمان این عارضع در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۷ اسفند ۱۳۹۶