فرج الله رجبی نماینده مردم شیراز

خانه ملت

گفتگو با جناب آقای مهندس فرج الله رجبی  نماینده مردم  شیراز  در مجلس شورای اسلامی در برنامه خانه ملت

نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی
۱۹ اسفند ۱۳۹۶