آباده

گردشگری ویژه نوروز

آباده شهری در استان فارس و مرکز شهرستان آباده است. شهرستان آباده در شمالی‌ترین نقطه استان فارس قرار دارد.

گردشگری ویژه نوروز
۲۱ اسفند ۱۳۹۶