عرقیات شیرازی

کنار لحظه های عمر

سوغات استان فارس را بیشتر از هر چیز خوراکی‌های خوشمزه‌ی این استان تشکیل داد‌ه است. از طرفی آب‌وهوای مطلوب و خاک مساعد سبب شده است تا تعداد زیادی باغ در اطراف شهرستان شیراز وجود داشته باشد. محصولات این باغ‌ها به خصوص عرقیات حاصل از این گیاهان استان فارس را به قطب تولید عرقیات در ایران بدل کرده است.

مستند مشاغل سنتی در شیراز
۲۱ اسفند ۱۳۹۶