گلیم قشقایی

کنار لحظه های عمر

گلیم قشقایی ، دست بافته‌ای است از تار و پود که معمولاً از پشم حیوانات اهلی بر دار بافته شده و عموماً به عنوان فرش کاربرد داشته‌است

مستند مشاغل سنتی در شیراز
۲۱ اسفند ۱۳۹۶