حلوا ارده

کنار لحظه های عمر

یکی از خوراکی های بومی محلی و سوغاتی معروف و خوشمزه  شیراز و زرقان حلوای ارده است.

مستند مشاغل سنتی در شیراز
۲۱ اسفند ۱۳۹۶