کفاش شیرازی

کنار لحظه های عمر

کفش های چرمی شیراز از بهترین کالاهایی است که مهمانان استان فارس میتوانند  برای شهر و دیار خود به سوغات ببرند

مستند مشاغل سنتی در شیراز
۲۱ اسفند ۱۳۹۶