افتتاح آرامستان بهشت احمدی

شهر راز

بررسی افتتاح آرامستان بهشت احمدی با حضور جناب آقای امینی معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز

زمان پخش: یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه ساعت 21
۱۸ آذر ۱۳۹۵