آیتم چارسو در برنامه خوشاشیراز

خوشا شیراز

آیتم چارسو در برنامه خوشاشیراز به تازه ترین اخبار هنری می پردازد

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ اسفند ۱۳۹۶