آیتم چارسو در برنامه خوشاشیراز

خوشا شیراز

آیتم چارسو در برنامه خوشاشیراز به تازه ترین اخبار هنری می پردازد

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ اسفند ۱۳۹۶