گفتگو با خانواده بزرگوار سردار شهیدعلیرضا هاشمی نژاد

برنامه های تلویزیونی

گفتگو با خانواده بزرگوار سردار شهیدعلیرضا هاشمی نژاد در برنامه کاشانه مهر

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۳ مهر ۱۳۹۷