رودررو

شهر راز

رودررو با جناب آقای امینی معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز

زمان پخش: یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه ساعت 21
۱۸ آذر ۱۳۹۵