قدح

به وقت ترانه

متن ترانه قدح با صدای علیرضا افتخاری

قدح را به سر كنيد ، يا قدح را به سر كنيد

شب را سحر كنيد ، غم دنيا را از سر به در كنيد

غم دنيا را از سر به در كنيدالا ای يار ، خطر دارد جدايی

نهال بی ثمر ، دارد جدايی

بيا كه ما و تو ، يك جای نشينيم

كه مرگ بی خبر ، دارد جدایی

قدح را به سر كنيد ، آی قدح را به سر كنيد

شب را سحر كنيد ، غم دنيا را از سر به در كنيد

غم دنيا را از سر به در كنيد
 

ه وقت ترانه روز هاى زوج ساعت ١٩:٠٠
۲۴ اسفند ۱۳۹۶