اصغرآقو با موضوع گرانی و بی انصافی برخی فروشنده ها در آستانه ی عید

شمعدونی

اصغرآقو با موضوع گرانی و بی انصافی بعضی فروشنده ها

برنامه شمعدونی
۲۴ اسفند ۱۳۹۶