گردشگری تجربی

ویژه نوروز

گفتگو با آقای  مسعود منیعاتی ، ریس انجمن دوست داران میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس در برنامه بهار نارنج

ویژه نوروز
۵ فروردین ۱۳۹۷