آهنگ بهار من با صدای علیرضا افتخاری

برنامه های تلویزیونی

آهنگ بهار من با صدای علیرضا افتخاری در برنامه به وقت ترانه 

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۷ فروردین ۱۳۹۷