شیراز و بهاردوسی

کاشانه مهر

بهار دوسی در این آیتم به معرفی شیراز و جادبه های گردشگری و سوغات شیراز می پردازد

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۹ فروردین ۱۳۹۷