ترانه محلی شیرازی

کاشانه مهر

ترانه محلی شیرازی با صدای اقای حافظی از خوانندگان مطرح استان فارس

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۹ فروردین ۱۳۹۷