حمایت از کالای ایرانی

نوروز 97

سوالات تخصصی از وزیر ارتباطات 
برنامه شبهای شیراز
حمایت از کالای ایرانی در حوزه  فضای مجازی

ویژه نوروز
۹ فروردین ۱۳۹۷