توصيف شيراز از زبان شهروز ابراهيمي

خوشا شیراز

برنامه خوشاشیراز یکی از پربیننده ترین برنامه های تولیدی است که جمعه ها ساعت 10 به مدت 2 ساعت از سیمای مرکز فارس پخش می شود.

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ آذر ۱۳۹۵