فاویسم

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر شاهوران در رابطه با بیماری فاویسم

 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۸ فروردین ۱۳۹۷