نان رول پنیری

کاشانه مهر

مواد لازم :

آرد

خمیر مایه

کره

پنیر

شیر

کنجد

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۰ فروردین ۱۳۹۷