گفتگوی خانم سمیه جعفری کارآفرین نمونه در برنامه شمعدونی

شمعدونی

گفتگوی خانم سمیه جعفری کارآفرینی که در زندگی سختی های زیادی را متحمل شده

برنامه شمعدونی
۲۰ فروردین ۱۳۹۷