کبد چرب

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر بابا جعفری متخصص تغذیه پیرامون کبد چرب و اصول رعایت تغذیه در این بیماری

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۱ فروردین ۱۳۹۷