طنز اصغرآقو با موضوع ارزش دلار و مشکلات مالی

شمعدونی

طنز اصغرآقو با موضوع ارزش دلار و مشکلات مالی در برنامه شمعدونی

برنامه شمعدونی
۲۱ فروردین ۱۳۹۷